नेपाल तथा विश्वभरको कोविड्-१९ को आंकडा

नेपाल

  • परीक्षण संख्या
  • संक्रमित संख्या
  • मृतक संख्या
  • निको भएको

विश्व

  • संक्रमित संख्या
  • मृतक संख्या
  • निको भएको
  • संक्रमित भएको देश

skytree

टोक्यो स्काईट्री प्रवेश समय 

प्रवेश समय  8:00 देखि 22:00 (प्रवेश 21:00 सम्म) पहिलो पर्यवेक्षक: 2060 येन दोस्रो पर्यवेक्षक: अतिरिक्त 1030 येन (एक अतिरिक्त 40-740 ईन...

बिस्तृतमा

टोक्यो स्काईट्री

बिस्तृतमा