नेपाल तथा विश्वभरको कोविड्-१९ को आंकडा

नेपाल

  • परीक्षण संख्या
  • संक्रमित संख्या
  • मृतक संख्या
  • निको भएको

विश्व

  • संक्रमित संख्या
  • मृतक संख्या
  • निको भएको
  • संक्रमित भएको देश

माथागढीले स्वास्थ्य संस्थाहरूको बार्षिक कार्य कार्यप्रगतिको समिक्षा बैठक सम्पन ।

माथागढीले स्वास्थ्य संस्थाहरूको बार्षिक कार्य कार्यप्रगतिको समिक्षा बैठक सम्पन ।

पाल्पा, जिल्लाकाे माथागढी गाउँपालिकाले पालिका भित्रका  स्वास्थ्य संस्थाहरूको आ.व. २०७६/ ०७७ को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । माथागढीले गाउँपालिका...

बिस्तृतमा